Hjulen snurrar på fel sätt

KLIMATFÖRÄNDRINGAR Samtidigt som glädjen över att normala köpmönster är tillbaka pågår en parallell diskussion om hur tillväxten drastiskt måste ändra karaktär. ­Tillväxten måste knytas ihop med klimatet, skriver professor Staffan Laestadius.

Under strecket
Publicerad
Annons

Vår tid är de parallella samtalens epok. Likt småbarnsfamiljer som möts i sandlådan och lyriskt berättar om sina egna barn utan att lyssna på vad de andra egentligen säger, så kan den traditionella tillväxtens vänner glädjefullt höras berätta hur normala köpmönster nu återskapas efter de senaste årens kris. Tillförsikten har återkommit och folk vågar åter belåna värdestegringen på sina lägenheter för att köpa nya prylar.

Parallellt med detta pågår ett annat samtal – som vore det utan samband med det förra – där djupt oroade människor – inte minst forskare, politiker och företagsledare – försöker göra sin stämma hörd om allvaret i de klimatförändringar vi just nu genomgår.

Annons
Annons
Annons