Till SvD.se
SvD Perfect Guide
Hälsa
Annons

Hjärntrötthet – den osynliga sjukdomen efter cancern

Barn som har behandlats för cancer kan drabbas av hjärntrötthet. Ett slags mental hårddiskkrasch som leder till koncentrationsproblem, svårigheter med inlärning, känslor och socialt samspel. Det kan bli jobbigt i skolan och på fritiden.

Vad är hjärntrötthet?

Hjärntrötthet är ingen egen diagnos utan ett kluster av symptom som uppkommer som en sen komplikation efter vissa neurologiska sjukdomar och förvärvade hjärnskador, men den patientgrupp som rapporterar hjärntrötthet i störst utsträckning av alla är kvinnor som har behandlats för bröstcancer. Forskare tror att hjärntröttheten orsakas av en neuroinflammation.

Varför blir man hjärntrött?

Hjärntrötthet kan uppkomma efter operation i hjärnan, strålning eller efter en förvärvad hjärnskada. Den som har behandlats med cytostatika eller som har vissa neurologiska sjukdomar kan också uppleva hjärntrötthet.

EXTERN LÄNK: Du behövs i kampen mot barncancer – ge varje månad!

Vad händer i hjärnan?

Hjärnan blir sämre på att ta in och bearbeta information. Det som tidigare gick enkelt tar mer energi och det drabbade barnet blir mindre effektiv, hjärnan blir snabbt överbelastad och orkar endast arbeta en begränsad tid innan energin tar slut och den behöver återhämtning. Det blir svårt att koncentrera sig, situationer med många intryck är påfrestande. Det tar lång tid att återhämta sig.

Vilka är symptomen?

Man delar in symptomen i tre grupper: trötthetssymptom med svår trötthet där hjärnan ”loggar ut”, kognitiva symptom som minnesproblem, koncentrationssvårigheter eller långsamhet samt emotionella symptom där det är svårt att kontrollera känslor och humör.

EXTERN LÄNK: Var med i kampen mot barncancer – ge en gåva i dag!

Hur känns hjärntrötthet?

En del beskriver hjärntrötthet som att ”ett lock lägger sig över hjärnan, ”att man går in i en mental vägg”, ”att hjärnan bara släcker ned” eller som en hårddiskkrasch. Energin tar plötsligt slut. Den som är drabbad blir trött snabbt och kan inte ta in information på samma sätt som sina vänner.

Finns det någon behandling?

Flertalet studier visar att fysisk träning är bra för hjärnan, vilket även förbättrar uppmärksamheten hos barn generellt. Att sova bra på natten gör att kroppen och hjärnan återhämtar sig.

Hur ser behandlingen ut i framtiden?

Forskare hoppas att de metoder som finns för vuxna, som medicin och psykologisk behandling, kan utvecklas även för barn. Men det krävs mer forskning. Hos vuxna är hjärntrötthet väldigt välutforskat men kring barn finns det knappt någon forskning alls, och i synnerhet inte efter behandling för cancer. En anledning är att forskare inom området ofta slår samman olika typer av trötthet och kallar det för ”cancer-related fatigue” (cancerrelaterad trötthet) snarare än att skilja på dem. Ett steg är att hitta ett sätt att mäta graden av hjärntrötthet hos barn och för det krävs det att forskare kan utveckla ett nytt instrumet.

EXTERN LÄNK: Du behövs i kampen mot barncancer – ge varje månad!

Vad kan hjärntrötthet innebära för den som går i skolan?

Mycket. Eftersom den som är drabbad har svårt med koncentration, minne och inlärning krävs det anpassningar och stöd i skolan. Läraren behöver göra anpassningar, stötta, påminna och avgränsa uppgifterna. Den drabbade kan behöva ta många pauser. Även tekniska hjälpmedel som dator med anpassade programvaror, appar, mobiltelefon eller spel, är bra att ta till.

Är det vanligt att de här barnen också är deprimerade?

Ja, uppföljning av barncanceröverlevare har visat att ungefär 11 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna är deprimerade efter sin sjukdom. Motsvarande siffra för friska ungdomar är 5 procent för pojkarna och 12 procent för flickorna. Därför är det viktigt att psykologer som utreder ett barn för hjärntrötthet samtidigt bedömer barnets psykiska mående. Många av symptomen för hjärntrötthet är samma för depression. Det kan vara möjligt att barnet lider av depression och inte hjärntrötthet men det kan också vara så att barnet lider av båda.

EXTERN LÄNK: Ditt bidrag gör skillnad – var med i kampen mot barncancer!

Källa: Elin Irestorm, leg psykolog, specialist i klinisk neuropsykologi, Psykologenheten Barnsjukvård, Skånes universitetssjukhus, ”När hjärnan inte orkar”, Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck (2016).

Text: Malin Byström Sjödin

Annons
Detta är en annons från Barncancerfonden, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera SvD-redaktionens åsikter.