Annons

Hjärnans tillväxt är till stor del en gåta

Foto: Illustration av Thomas Molén.

Vår hjärnas utveckling är så unik att den tycks kräva sin egen förklaringsmodell. Men vilken? Genom åren har forskare presenterat en rad idéer om det tänkande organets märkliga evolution.

Under strecket
Publicerad

Den mänskliga hjärnan är, med en snittvolym på ungefär 1,2 liter, nästan tre gånger så stor som för sju miljoner år sedan, då vår utvecklingslinje separerades från schimpansernas. Nästan hela ökningen i storlek har skett under de två senaste miljoner åren. Men i ett projekt vid Stockholms universitet som jag var delaktig i har vi kunnat konstatera att människans förmåga till kulturell utveckling uppkom så sent som mellan 170 000 och 500 000 år sedan. Det går att få vissa ledtrådar till hur den här övergången från natur- till kulturvarelse skedde, men frågan är hett omdebatterad.

Många djur använder verktyg, men de äldsta exemplen på tillverkade verktyg är enkelt modifierade stenar från ungefär 2,6 miljoner år sedan – så kallade Oldowan-verktyg. Dessa tillverkades av Homo habilis och Homo ergaster (och förmodligen sena Australopithecus) genom att de bankade en hammarsten mot en annan för att slå av skärvor. På så sätt fick de fram flera andra sorters verktyg, som lite tyngre stenyxor och vassa flisor. Det här sättet att tillverka verktyg på varade i åtta till nio hundra tusen år utan att det skedde några vidare framsteg – åtta till nio hundra tusen år!

Annons
Annons
Annons