Aktieanalys

Peter Benson/ Jonas Jendi: Hjärna fortsatt tillväxt för Synthetic MR

Synthetic MR:s mjukvara för magnetröntgen har fått ett fint mottagande och chansen finns att det här byggs värden i miljardklassen. Det vill till, för annars är det svårt att försvara en värdering på 450 Mkr för ett bolag med en kvartalsomsättning på 4 Mkr. Det är på gärdsgår’n att Synthetic MR klarar det kravet.

undefined

Synthetic MR är ett mjukvarubolag som utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi. I dagligt tal säger man magnetkamera eller från engelskan MR eller MRI.

Bild 1 av 2

Grafiken visar en tidslinje där man till vänster ser den historiska aktiekursen samt OMXSPI-index. Den högra halvan av tidslinjen visar vilka huvudsakliga milstolpar som bolaget står inför under de kommande åren. Tidsangivelserna är vad SvD Börsplus bedömer krävs för att aktien ska vara fortsatt lyckad under perioden. Tidsangivelserna är alltså inte bolagets kommunicerade planer. Förhoppningsbolag måste som regel klara samtliga viktiga milstolpar för att kunna bli bra investeringar. Synthetic MR är inte ett typiskt förhoppningsbolag men värderingen är så pass hög att det vore dåliga nyheter för aktien om framgångarna låter vänta på sig.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X