Råttor hjälper även sådana de inte känner.
Råttor hjälper även sådana de inte känner. Foto: Joel Bissell/TT

Hjälpsamhet en dygd – även för en råtta

Djur samarbetar av praktiska skäl, av egenintresse, av omsorg om andra och kanske också för att de får en fin känsla av att göra saker tillsammans.

Publicerad

Samarbetsinriktat beteende kan förekomma mellan partners, mellan två individer som känner varandra väl eller inte alls, i stora nätverk, i familjerelationer och så vidare. Djur kan också samarbeta i ekosystem och på cellnivå. De samarbetar av praktiska skäl, av egenintresse, av omsorg om andra och kanske också för att man får en fin känsla av att göra saker tillsammans. Samarbete är ingen fristående kategori av beteenden utan ingår i ett större mönster av socialt och hjälpinriktat beteende.

Bland människor och andra djur handlar det här inte (enbart) om överlagda och väl genomtänkta beslut. Hormonet oxytocin spelar till exempel en roll i relationer mellan mor och barn samt mellan partners, och tillsammans med en rad andra hormoner spelar det också en roll i ett vidare, samhälleligt samarbete mellan människor. Tidigare såg vi även att oxytocin spelar en roll i relationer mellan människor och hundar samt inbördes mellan djur.