Annons

”Hjälp oss att bli kvitt fulkycklingen”

I Sverige används inte antibiotika systematiskt för att öka köttproduktionen utan endast vid sjukdomsutbrott. Däremot importeras stora mängder så kallad ”fulkyckling” som regelmässigt fått antibiotika. En del ”fulkyckling” hamnar tyvärr på tallrikarna i förskolor, skolor och i äldreboenden. Det är inte acceptabelt, skriver Jenny Andersson, kycklingbonde, och Maria Donis, Svensk Fågel.

Under strecket
Publicerad

Svenska kycklingar behandlas inte med antibiotika i förebyggande syfte. Men stora mängder kyckling importeras från utlandet där man gör så, skriver artikelförfattarna.

Foto: Sven Persson/Swelo Photo

Jenny Andersson och Maria Donis.

Foto: Pressbilder

Svenska kycklingar behandlas inte med antibiotika i förebyggande syfte. Men stora mängder kyckling importeras från utlandet där man gör så, skriver artikelförfattarna.

Foto: Sven Persson/Swelo Photo
Svenska kycklingar behandlas inte med antibiotika i förebyggande syfte. Men stora mängder kyckling importeras från utlandet där man gör så, skriver artikelförfattarna.
Svenska kycklingar behandlas inte med antibiotika i förebyggande syfte. Men stora mängder kyckling importeras från utlandet där man gör så, skriver artikelförfattarna. Foto: Sven Persson/Swelo Photo

Sverige påstås ibland vara världens modernaste land. I några fall kanske det stämmer. Ett uttryck för det kan vara den omsorg vi i Sverige känner över hur djuren har det. Svensk djurskyddslagstiftning är väldigt långtgående för att ta tillvara djurens välfärd. Dessutom har Svensk Fågel inrättat en rad kontroll- och kvalitetsprogram som alla haft till syfte att förbättra djurskyddet och garantera säkrare livsmedel. Det på sikt mest betydelsefulla – inte bara för djurens hälsa utan också för folkhälsan – är arbetet för att motverka antibiotikaresistens.

Annons
Annons
Annons