Annons

Hitta systemfelen i rättsväsendet

SKYDDSLAG Domstolar, åklagare och polis gör varje dag stora ingrepp i enskildas liv. Därför behövs skyddslagstiftning liknande den i vården för att lyfta fram missförhållanden, skriver överåklagare Gunnar Stetler och advokat Claes Lood.

Under strecket
Publicerad

Inrätta ett Lex Sarah/Maria regelverk för rättsväsendet i stort, eller i vart fall för domstol, polis och åklagare. Stora ingrepp i enskildas liv är vardag inom rättsväsendet; häktningar, vårdnadsbeslut, tvångsvård av ungdomar, skadeståndsansvar, adoptioner och mycket mer. Trots detta saknas i realiteten motsvarande skyddslagstiftning som inom till exempel sjukvården syftar till att lyfta fram missförhållanden.

Allmänheten tror säkert att liknande funktioner redan finns, främst genom intern tillsyn inom myndigheterna och genom Justitiekanslern och Justitieombudsmannen men också genom ansvarsregler om tjänstefel med mera. Var och en som anser sig själv eller någon annan ha blivit felaktigt eller orättvist behandlad av en myndighet eller där anställd tjänsteman kan ju anmäla missförhållandet. Men att jämställa nämnda anmälningsmöjligheter med en Lex Sarah-skyldighet är fel.

Annons
Annons
Annons