Annons
X
Annons
X

”Historiskt svek av regeringen i Västsaharafrågan”

Kursändringen och faktafelen tyder på att det ligger ekonomiska och politiska intressen bakom regeringens nya inställning till Västsahara. Det västsahariska folket betalar med sina liv när länder som Sverige låter Marocko komma undan med sin brutala ockupation. Det skriver Hans Hahn och Kristin Ivarsson, Emmaus Björkå.

[object Object]
En bild från ett flyktingläger för västsaharier i västra Algeriet, vid gränsen mot Marocko och Västsahara. Nyligen har skyfall skadat fem flyktingläger där omkring 90000 flyktingar från Västsahara bor. Foto: Västsahariska Röda halvmånen/TT

DEBATT | VÄSTSAHARA

Regeringens besked att inte erkänna Västsahara innebär inte bara att Socialdemokraterna och Miljöpartiet går emot kongress- och riksdagsbeslut. Det är också en del av en kursomvändning i Sveriges Västsaharapolitik. Från att ha stått på det västsahariska folkets sida i kampen mot den folkrättsvidriga marockanska ockupationen, har Sverige nu börjat gå ockupationsmakten och diktaturen Marockos ärenden.

Sedan Marocko inledde sin ockupation av grannlandet Västsahara har Sverige, i linje med internationell rätt och åtskilliga FN-resolutioner, hävdat det västsahariska folkets rätt till självbestämmande. Hållningen har varit tydlig: Marocko har ingen rätt till Västsahara och ska upphöra med sin ockupation.

Som en förvarning om regeringens omsvängning i frågan fick vi i december beskedet att Sverige överklagat en för västsaharierna viktig dom i EU-domstolen. Domen fastslog att Marocko inte får handla med produkter från Västsahara eftersom det strider mot internationell rätt. Beslutet att överklaga var chockerande.

Annons
X

I fredags blev kursändringen ännu tydligare då regeringen presenterade den genomlysning av Västsaharafrågan som pågått under 2015. I regeringens pressmeddelande citeras Wallström: "Regeringen kommer nu att intensifiera stödet till FN-processen för att finna en rättvis, ömsesidig accepterad lösning på konflikten". Wallström vet lika väl som vi att den 25 år långa FN-process som hittills pågått varit fruktlös eftersom Marocko vägrar gå med på en lösning där västsahariernas rätt till självbestämmande respekteras. Regeringen kan inte vara så naiva att de tror att en sådan lösning ska komma till stånd med mindre än att omvärlden sätter press på ockupationsmakten Marocko.

I den sammanfattning av rapporten som offentliggjorts beskrivs de två parterna i konflikten som jämbördiga och även detta är en grov förskjutning. Det rör sig nämligen inte om två jämstarka parter i en konflikt, utan om en stark ockupationsmakt och ett ockuperat folk. Den ena parten agerar i strid med folkrätten och den andra har sedan vapenvilan 1991 försvarat sig mot våldet med fredliga medel. Regeringens nya beskrivning är helt i linje med Marockos syn på konflikten och har därför också mottagits med jubel av ockupationsmakten.

Vidare konstateras i sammanfattningen av rapporten att Sverige inte kan erkänna Västsahara eftersom de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande inte är uppfyllda. Detta stämmer helt enkelt inte. Några av Sveriges ledande folkrättsjurister (Pål Wrange, Owe Bring och Said Mahmoudi) motiverade istället på DN Debatt (6/11-2015) hur rättsenlighetsprincipen ger regeringen juridiskt klartecken för ett erkännande av Västsahara och även Hans Corell, FN:s tidigare rättschef, har dragit denna slutsats.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Kursändringen och faktafelen tyder på att det ligger ekonomiska och politiska intressen bakom regeringens nya inställning till Västsahara. Det västsahariska folket betalar med sina liv när länder som Sverige låter Marocko komma undan med sin brutala ockupation. Rapporter om undernäring bland de flyktingar som sedan 40 år tillbaka lever i läger i Algeriet är alarmerande. Människorättssituationen för de som bor kvar i det ockuperade Västsahara är hårresande. Sverige har nu visat världen att det vi bör göra är att tiga still.

  Det är ryggradslöst av regeringen att offra ett förtryckt och bortglömt folk för att istället gå en diktaturs ärenden. Det är ynkligt och fegt att lova något i opposition och sedan strunta i det i regeringsställning. Regeringens kursändring i frågan och beslutet att inte erkänna Västsahara är oacceptabla.

  Hans Hahn

  ordförande Emmaus Björkå

  Kristin Ivarsson

  föreningschef Emmaus Björkå

  Annons
  Annons
  X

  En bild från ett flyktingläger för västsaharier i västra Algeriet, vid gränsen mot Marocko och Västsahara. Nyligen har skyfall skadat fem flyktingläger där omkring 90000 flyktingar från Västsahara bor.

  Foto: Västsahariska Röda halvmånen/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X