Annons
X
Annons
X

Historiskt läge för Nato

Det går inte att ange en tidsgräns för när FN-operationen över Libyen kan avslutas. Om Sverige vill kan vi omedelbart bli ett Natoland. I Afghanistan dödar talibanerna mångfalt fler civila än Nato. De beskeden ger Natochefen Anders Fogh Rasmussen i en SvD-intervju under sitt endagsbesök i Sverige.

(uppdaterad)
[object Object]
Statsminister Fredrik Reinfeldt och Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen håller presskonferens på regeringshögkvarteret Rosenbad på torsdagen. Foto: LEIF R JANSON/SCANPIX

I går morse tog försvarsalliansen Nato över hela det militära kommandot för FN-operationen. Idag beslutar Sveriges riksdag om att sända ner tio flygplan till insatsen som ska pågå i tre månader. Men någon sådan tidsgräns har inte Nato, enligt alliansens generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen.

– Vi kommer att fortsätta ända tills civilbefolkningen inte längre är hotad. När det inträffar kan jag inte svara på. Men jag hoppas att vi kommer att nå en politisk lösning i Libyen så fort som möjligt, säger Natochefen.

– Syftet är att skydda civila mot varje attack och genomdriva vapenembargot, säger Fogh Rasmussen. Han tar klart avstånd från spekulationer om att rebellerna ska få vapen utifrån: ”Nato är där för att skydda det libyska folket, inte beväpna det”.

Annons
X

Sverige är ett av hittills 20-talet länder som anmält sig till krigsinsatsen, med namnet Operation Unified Protector.

– Jag uppskattar mycket Sveriges bidrag. Det är en skyldighet för alla länder att leva upp till den resolution som FN:s säkerhetsråd slagit fast. Natos operation är del av en bred internationell koalition, även med partners från länder i regionen, säger Natochefen.

Att de åtta svenska Gripenplanen inte får göra några anfall mot mål på marken tonar Fogh Rasmussen ner:

– Vi uppskattar Sveriges bidrag som passar mycket väl in i den övergripande operationen. Vi i Nato och våra befälhavare är vana vid att länderna har olika nationella begränsningar.

Socialdemokraternas villkor för att ge regeringen klartecken var att Gripenplanen inte får angripa mål på marken. Detta motiverade S med att Gadaffi kan sätta in civila som så kallade mänskliga sköldar vid sina militära mål. Men på SvD:s fråga om några mänskliga sköldar förekommit så svarar Natochefen:

– Nej, jag känner inte till några sådana åtgärder.

Han upprepar offentligt att det som nu sker är historiskt. För första gången har FN:s säkerhetsråd slagit fast ”skyldigheten att skydda” ett lands befolkning. För SvD medger Anders Fogh Rasmussen att Nato även har ett eget intresse av att stoppa striderna.

– Libyen ligger alldeles utanför Europas dörr. Några av våra allierade, Italien och Grekland, kan inte undgå att påverkas av vad som sker där. Om vi föreställer oss det värsta tänkbara, att Libyen bryter samman som samhälle och blir grogrund för terrorism och extremism så är det en mycket allvarlig säkerhetssituation för Europa. Då är det bättre att förebygga än att försöka åstadkomma något senare. Det är därför Nato går in och tar på sig ett ansvar för att skydda civilbefolkningen i Libyen och upprätthålla ett vapenembargo. Sedan hoppas vi att det kommer en politisk lösning som säkrar att befolkningen i Libyen kan leva i fred med sina grannar.

NATOMEDLEMSKAP

Anders Fogh Rasmussen har varit Natochef i ett och ett halvt år. Ett officiellt besök i Sverige skulle ägt rum redan för ett år sedan. Men alliansregeringen som är oenig i Natofrågan ville inte ha ett sådant besök under valåret 2010. När Fogh Rasmussen nu väl kom så var kontrasten ändå tydlig mot 2007 då hans företrädare Jaap de Hoop Scheffer var här. Denne fick hålla sin presskonferens i källarplanet på försvarsdepartementet. Igår kom Fogh Rasmussen med Fredrik Reinfeldt till regeringshögkvarteret Rosenbads stora presskonferenssal. Bägge framhöll att vi nu ser ”Det nya Nato”:

– Det är viktigt för Sverige att vi ser ett förändrat Nato, ett nytt Nato som har strategiska partners över hela världen och som förvandlats till att bedriva säkerhetspolitik i ett bredare perspektiv då det gäller nya hot och nya allierade. Vi har ett bra samarbete med Nato och är vana att vara under Natokommando. Nato samarbetar också med civila partners på olika håll i världen, underströk Fredrik Reinfeldt.

Sverige kan omedelbart bli medlem av Nato, om landet så önskar. Det framkom när Natochefen på Utrikespolitiska Institutet fick frågan om hur snabbt vi kan bli medlemmar.

– Man ska aldrig lägga sig i andra länders inrikespolitik och vad jag än säger kommer det att misstolkas. Det är naturligtvis ett rent nationellt beslut hur Sverige vill ha sin relation till Nato. Men för att svara på frågan säger jag öppet: ja, det är helt uppenbart att Sverige uppfyller alla krav på medlemskap. Och Natos dörr förblir öppen, svarade Anders Fogh Rasmussen.

Samtidigt varnar han för en uppslitande debatt i frågan, och ansåg att Sverige borde utveckla det täta samarbete som redan idag finns.

AFGHANISTAN

Sveriges största utlandsstyrka finns i Afghanistan med 572 militärer, under Natobefäl i Isaf-styrkan. Fogh Rasmussen berömmer svenskarnas insats i Mazar-e-Sharif där säkerhetsansvaret snart ska tas över av afghanerna. Men i andra delar av Afghanistan har många civila dödats av misstag när Nato angripit talibaner.

– Vi gör allt vi kan för att undvika civila förluster, men vi måste naturligtvis erkänna att detta kan ske i krig. Enligt FN har civila förluster orsakade av Isaf sjunkit. Våra fiender är skyldiga till 75 procent av alla civila förluster. Natos andel är fallande, både i procent och i absoluta tal. Varje civil förlust är beklaglig och en för mycket, men vi har gjort allt vi kunnat och nått framgång i det, svarar Anders Fogh Rasmussen.

Annons
Annons
X

Statsminister Fredrik Reinfeldt och Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen håller presskonferens på regeringshögkvarteret Rosenbad på torsdagen.

Foto: LEIF R JANSON/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X