Historiskt fiasko för engelska styrkor i Kabul

I januari 1842 blev englesmännen våldsamt utdrivna ur Kabul efter att under några år ha behärskat staden och återinstallerat Afghanistans forne kung. Ett litet bergslands folkliga uppror hade krossat den tidens till synes oövervinneliga stormakt; resultatet av en politik som var lika dåraktig som omoralisk och snedvriden.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det var ett svidande nederlag för engelsmännen när hela deras stora expeditionsstyrka, som under ett par år behärskat Kabul och stora delar av Afghanistan, under några januaridagar 1842 upplöstes och förintades av de afghanska styrkorna som med utnyttjande av terrängen och det hårda vintervädret kunde anställa massaker på invasionsarmén. Av de ca 12 000 personer (soldater, underhållspersonal, medföljande familjemedlemmar med flera) som evakuerades från den afghanska huvudstaden i oordning och med dålig disciplin och ännu sämre stridsmoral nådde en engelsman fram till det brittiska fortet i Jalalabad och därmed till säkerheten.

Katastrofen var ett resultat av en politik som var lika dåraktig som omoralisk och snedvriden, skriver författaren Patrick Macrory i sin 1966 publicerade bok Signal Catastrophe. The Story of the Disastrous Retreat from Kabul (Hodder and Stoughton) vilken bildar det huvudsakliga underlaget för denna artikel. Macrorys källor är de förvånansvärt många skildringar av reträtten som snabbt publicerades efter det att katastrofen var ett faktum.

Annons
Annons
Annons