Recension

Med kungen som verktyg. Historien om försvarsstriden, Borgårdskrisen & Sven HedinHistorisk exakthet får ge plats för skickligt berättande

FÖRSVARSSTRIDEN Axel Odelberg har lyckats skriva en fängslande berättelse, trots att huvuddragen kring Borggårdskrisen, Gustav V och Sven Hedin är välkända.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Gustav V håller sitt Borggårdstal.

Foto: TT
Annons

Inledningen på det svenska 1900-talet var omvälvande. Tidens två stora frågor handlade om rösträtt och försvaret men mer övergripande om demokrati och parlamentarism. Striden gällde hur Sverige skulle styras och konfliktlinjerna avtecknade sig tydligt i det politiska landskapet. Höger stod mot vänster, konservativ mot liberal, kungamakt mot folkstyre.

År 1909 infördes allmän och lika rösträtt för män och ett par år senare kunde liberalen Karl Staaff bilda regering med socialdemokraternas stöd. Överst på programmet stod försvarsnedskärningar, vilket konservativa grupper inklusive Gustaf V protesterade kraftigt emot.

Annons
Annons
Annons