Annons

”Historikerna” hade inte klarat dagens grundkurs

Idag tar jag mig, för ovanlighetens skull, an en fråga om mitt eget jobb. Hur länge har vi haft historiker? När och hur uppstod historikeryrket?

Under strecket
Publicerad

Det är viktigt att skilja mellan historieskrivare och historiker. Personer som tillhör förstnämnda kategori har existerat sedan urminnes tid. Vi har gott om framträdande exempel från antiken, till exempel Herodotos och Thukydides i Grekland, Livius och Tacitus i Rom och Paulus Diaconus, Beda Venerabilis och Gregorius av Tours under tidig medeltid.

Det är dock tveksamt om vi skall kalla dessa skribenter historiker i nutida bemärkelse; de var snarare författare med historiska teman, för vilka skönlitteratur och utforskandet av det förflutna gled ihop. De utgick inte konsekvent från källkritiska principer. Idag skulle de snarare räknas som journalister eller populärhistoriker än som forskare. Detsamma gäller krönikörerna under hög- och senmedeltiden, som Geoffrey av Monmouth i England och Ericus Olai i Sverige.

Tacitus.

Foto: Chris Hellier/TT Bild 1 av 3

Samuel von Pufendorf.

Foto: TT Bild 2 av 3

Leopold von Ranke.

Foto: TT Bild 3 av 3
Annons
Annons
Annons