Annons

Torgny Nordin:Historiens svallvågor går höga på Nordsjön

Frisiska öarna, Helgoland, Skagen, Tanum och Shetland:  många är platserna som länkat samman länderna kring Nordsjön – och som utgjort skådeplatser för symboliskt viktiga konflikter. Två nya ­böcker ringar in Nordsjöns historia av krig, handel, smuggling och sill.

Under strecket
Publicerad

Helgoland cirka 1900.

Bild 1 av 1

Helgoland cirka 1900.

Bild 1 av 1
Helgoland cirka 1900.
Helgoland cirka 1900.

För några år sedan samtalade jag med en äldre tysk politiker som under början av 50-talet deltagit i diskussioner med brittiska kollegor rörande Helgoland i södra Nordsjön. Efter andra världskrigets slut, sedan helgoländarna tvångsförflyttats till fastlandet, utnyttjades ön av brittiska RAF som testplats för deras bombflyg. Det experimenterades med olika massförstörelsetekniker även om det mest tycks ha handlat om britternas hemliga ­utveckling av en egen atombomb. Långt framskridna planer fanns att detonera atombomben på just ­Helgoland, men efter analyser av möjliga skador på fastlandet valdes i stället Montebelloöarna utanför västra Australien. Storbritanniens uttalade mål var emellertid, atombomb eller ej, att för all framtid göra Helgoland obeboelig.

Annons
Annons
Annons