Historiens största gubbstruttar

Under rubriken ”Kulturmannens trettonåriga alibi” har litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattströms gått till attack på Stig Larsson och Karl Ove Knausgård vilket har besvarats i ett antal olika artiklar och den långvariga debatten om Kulturmannen har fått fyr igen.
Dick Harrison ger här en historisk tillbakablick på män som kan tänkas få epitetet Kulturman.

Under strecket
Publicerad
Annons

1. Aristoteles (384–322 f.Kr.)
Den grekiske filosofen och vetenskapsmannen Aristoteles var en av antikens främsta kulturpersonligheter, uppskattad av beundrad av såväl kolleger som furstar. Han hade Platon som lärare och Alexander den store som elev. Medeltidens lärda män, både kristna och muslimer, beundrade honom oerhört och gjorde hans skrifter till grundval för allt vetenskapligt studium. Men sett ur kvinnligt perspektiv var han en gubbstrutt. Enligt Aristoteles var kvinnor och män inte bara fysiskt utan även psykiskt olika – mannen var aktiv och energisk, kvinnan passiv, känslosam, impulsiv, lögnaktig och allmänt grälsjuk. Aristoteles åsikter har påverkat manschauvinister i millennier.

2. Paulus (d. ca 65 e.Kr.)
Aposteln Paulus ord i Första Korinthierbrevet om att ”kvinnan tige i församlingen” har inspirerat motståndare till kvinnliga präster och kvinnligt inflytande i kyrkan och samhället från antiken till idag. I samma brev konstaterar Paulus dessutom att kvinnan är en ”avglans av mannen, ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen”.
Det finns förvisso gott om gubbstruttiga kulturmän inom många religioner, men inom vår kultursfär står Paulus i särklass.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons