Den ende och hans egendomHistoriens farligaste bok borde delas ut gratis

Max Stirner och hans födelsekvarter i Bayreuth. Illustration: Staffan Löwstedt
Max Stirner och hans födelsekvarter i Bayreuth. Illustration: Staffan Löwstedt

Max Stirner skrev en av den politiska och filosofiska historiens största skandalböcker. Torbjörn Elensky skriver om en farlig bok som river ner allt heligt – och borde läsas av alla.

Under strecket
Publicerad
Annons

Då det 1791 bröt ut en slavrevolution i den franska kolonin Saint Domingue, som sedermera blev till Haiti, inspirerad av revolutionen i kolonialmakten två år tidigare och inte minst dess deklaration om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna, fick Parisrevolutionärerna huvudbry. Frankrike behövde inkomsterna från kolonin. Och inte kunde dessa slavar betros med samma rättigheter som fransmän?

Lösningen blev att man sade till slavarna att de kunde få sin frihet om de blev kvar på sina arbetsplatser. Denna lilla manöver, som givetvis misslyckades – Haiti blev 1804 efter många strider den amerikanska kontinentens andra självständiga stat, trots omvärldens motstånd – kommer jag att tänka på då jag läser Max Stirners analys av hur vi låter oss fångas av illusioner och abstraktioner och underkastar oss mänskligheten till priset av friheten, med precis samma orimlighet som vi tidigare underkastade oss Gud. Vi har kommit ur ett slaveri genom att frivilligt träda in i ett annat.

Annons
Annons
Annons