Annons

Hans Ingvar Roth:Historien tog inte slut – men en ny vändning

Berlinbor har samlats ovanpå den mur som redan har börjat raseras i november 1989. Östtyska soldater tittar på.
Berlinbor har samlats ovanpå den mur som redan har börjat raseras i november 1989. Östtyska soldater tittar på. Foto: TT

1989 var året då inte bara Berlinmuren, utan hela det politiska systemet i Sovjet och Östeuropa, föll. Många liberala och högerorienterade tänkare utropade historiens slut, med Fukuyamas berömda artikel som tillhygge. Men de 30 år som gått har visat att vi inte är färdiga med historien på länge än.

Under strecket
Publicerad

Under sommaren 1989 publicerade den japansk-amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama sin artikel ”The end of history?” i den amerikanska tidskriften The National Interest. Artikeln hade sin upprinnelse i ett föredrag som Fukuyama höll i februari samma år vid University of Chicago. Huvud­tesen var att den sista allvarliga ideologiska konkurrenten till liberalismen – kommunismen – nu var på fallrepet. De kommunistiska politiska systemen i Sovjet och Östeuropa höll nämligen på att kollapsa av sin egen ”tyngd”. Liberalismen med sitt frihetsideal, sitt marknadsekonomiska tänkande, ”checks and balances” och sin rättsstatsidé hade således vunnit den ideologiska kampen under 1900-talet. Liberalismens seger framstod som alltmer tydlig också med tanke på fascismens tidigare nederlag efter andra världskriget. 

Fukuyamas artikel blev inte långt efter publiceringen mycket omdiskuterad runt om i världen. Den översattes till flera språk och ett tecken på artikelns stora genomslag var att regeringstjänstemän i flera länder fick kopior av den på sina arbetsbord. (Artikeln utvidgades sedermera till en bok ”The end of history and the last man”.) ­Fukuyama själv arbetade som tjänsteman vid det amerikanska utrikesdepartementet när artikeln publicerades, och hade tidigare varit verksam som analytiker på Rand Corporation efter sina doktorandstudier vid Harvard. 

Annons
Annons
Annons