Historien om folket som har språket som hemland

Under strecket
Publicerad
Annons

Gunilla Lundgren
Svarta Rosor Kale Ruze Romsk litteratur, kultur och historia
220 S. Tranan. CA 278:-

Tolv författare, tolv olika människoöden, ändå sprungna ur samma steniga jordmån, tio personliga intervjuer med dessa författare, där redaktören - samtalspartnern låter deras hågkomster och reflektioner varvas med egna inpass, upplysningar och kommentarer, tolv utdrag ur deras skrifter, korta fragment med mersmak - det är så den outtröttliga Gunilla Lundgren valt att strukturera sin presentation av den romska litteraturen.
Inom parentes hoppas jag att Gunilla Lundgren för länge sen av det romska folket blivit utnämnd till hedersmedborgare såsom erkänsla för allt hängivet arbete hon nedlagt för att befordra dess sak i världen. Hon har nämligen ägnat hela sitt vuxna liv åt att riva murar som sekler av fördomar och misstro rest mellan romer och gajé, icke-romer. Med början redan 1972 då hon som ung lärarinna i en invandrartät Stockholmsförort inspirerade sina elever till kollektivberättelsen ”Maritza - en zigenarflicka”.

Annons
Annons
Annons