Daniel Braw:Historien är inte vad den har varit

Varje tid applicerar sina intressen på det förflutna, och historieskrivningen säger därmed väl så mycket om sin samtid som om dess föremål. I en ny bok beskriver John Burrow historikernas historia.

Under strecket
Publicerad
Annons

Historia är den mest ovetenskapliga av alla vetenskaper, skrev en gång den schweiziske kulturhistorikern Jacob Burckhardt, ”men den förmedlar mycket som är värt att veta [Wissenswürdiges].”

Till det ovetenskapliga i historievetenskapen hör tvivelsutan subjektets – och därmed subjektivitetens – starka ställning: medan ett fenomen inom exempelvis fysiken kan studeras över en lång tid och av sinsemellan oberoende kollektiv är historiska fenomens karaktär i hög grad avhängiga av enskilda individers föreställningar och idéer. Därför är historikers verk också, på ett sätt som inte har någon motsvarighet i andra vetenskaper, i sig fullkomliga och avslutade: att uppdatera Gibbons ”The Decline and Fall of the Roman Empire” genom att tillfoga nya forskningsrön är, som den brittiske filosofen Collingwood uttryckte det, som att lägga till en saxofonstämma i en elisabetansk madrigal.

Annons
Annons
Annons