Annons

Jonas Nordin:Historielöshet är bättre än usel historia

Det är snarast ett sundhetstecken att de flesta svenskar inte kan svara på frågan om hur och när Sverige skapades. De som påstår sig kunna ge säkra svar har ofta dubiösa syften, och okunnighet är bättre än historisk halvbildning.

Under strecket
Publicerad

Svenskar sägs ofta vara historielösa. Såvitt jag vet har detta aldrig bekräftats i någon seriös studie. Allra minst har svenskarnas historiemedvetande jämförts med omfattningen och kvaliteten på historiekunskaperna i andra länder. De som ondgör sig över historielösheten talar oftare om kvantitet än om kvalitet och tycks mena att all form av historieförmedling är bra. Jag delar inte den uppfattningen. Det finns mycket dålig historieskrivning som gör mer skada än nytta, och det finns tillfällen då historiska argument inte kan och inte bör användas. Men utan klar uppfattning om historiekunskapens potentiella nytta är det svårt att skilja bra historia från dålig. Detta återkommer jag till, men först vill jag säga några ord om den positiva historielösheten.

Oavsett hur det är bevänt med folkets historiska kunskaper är det ett påtagligt faktum att historiska förhållanden under efterkrigstiden mer eller mindre upphört att bilda grund för politiska beslut i Sverige. Problemen har angripits utifrån behoven hos de medborgare som lever här och nu. Denna osentimentala inställning har haft många positiva följder. Exempelvis har den varit en förutsättning för många radikala välfärdsstatslösningar, och den har präglat den öppna inställning till invandring och flyktingmottagning som åtminstone det officiella Sverige intagit. Att dagspolitik normalt inte bör styras av historiska hänsyn innebär emellertid inte att historisk kunskap därmed blir överflödig.

Annons
Annons
Annons