Historia in på skinnet

Under strecket
Publicerad
Annons

Bodil Petersson
Föreställningar om det förflutna. Arkeologi och rekonstruktioner
496 s. Nordic Academic Press. CA 270:-

Vi tror att vi vet mer om historia än vi gör. Okunskapen är omfattande. Det finns gott om svenskar som inte vet vad som kom först, antiken eller medeltiden. Och detta är inte underligt: under snart ett sekel har historieämnet skurits ned i skolorna. Det nuvarande uppsvinget för historisk facklitteratur har endast påverkat allmänbildningen marginellt. Vad göra?
En allt vanligare taktik har varit att levandegöra historien genom rekonstruktioner. Man bygger upp en vision av förgången tid och låter människor ta del av den genom att träda in i ett konstgjort förflutet. Resultatet kan bli allt från kommersialiserad kitsch à la Disneyland till ett idealistiskt sökande efter forna tiders jordbruks- och hantverkskulturer. Man gör en tidsresa, deltar i ett historiskt äventyr.
En av dem som har fascinerats av hur det förflutna visualiseras genom rekonstruktioner är arkeologen Bodil Petersson i
Lund, vars digra avhandling Föreställningar om det förflutna behandlar just detta ämne. Petersson analyserar fenomenet med nedslag i uppbyggda miljöer från stenålder till medeltid i Sverige, Danmark och Norge.

Annons
Annons
Annons