Annons
X
Annons
X
Kultur
Recension

Historia i fablernas värld

För den som är född efter andra världskrigets slut är kommunismens fall förmodligen den största politiska händelsen i livet. Den förändrade i ett slag både världens utseende i stort och miljoner människors dagliga liv.

Då kan det kännas förvirrande att iaktta hur snabbt allting har glömts, och hur främmande livet i det delade Europa ter sig för dem som har vuxit upp efter de händelser som inleddes hösten 1989.

I de banorna föreställer jag mig att den kroatiska författaren Slavenka Drakulić har tänkt när hon skrev ”Katt i Warszawa och andra berättelser om livet under kommunismen”.

Den svenska titeln missar väsentlig information: detta är djurfabler med de pedagogiska och allegoriska kvaliteter sådana brukar ha. De vill lära ut något, men gör det så elegant att berättelsernas ömsom roande, ömsom gastkramande kvaliteter är det som först fångar läsarens uppmärksamhet.

Annons
X

Fem av de sex novellerna har djur som berättare, i den sjätte spelar en korp en avgörande symbolroll. Skickligt spelar Drakulić på våra föreställningar om olika djurs karaktärsdrag. Den polske statschefen general Jaruzelskis katt – klok, distanserad och kelsjuk – får hålla ett försvarstal för sin husse där gränsen mellan politisk klokhet och egen bekvämlighet är den osynliga linje som texten rör sig kring.

Marskalk Titos fåfänga papegoja berättar full av naiv beundran om den jugoslaviske statschefens vidlyftiga liv med kvinnor, läckerheter och maktfullkomlighet. En obemärkt mus på museet för kommunismen i Prag reflekterar över det tjeckoslovakiska folkets anpasslighet och motstånd inför de sovjetiska ockupanterna.

De två bästa novellerna i boken är varandras raka motsatser. I en redogörelse, framlagd för en akademi (för att nu hänvisa till Kafka, en av Drakulićs förebilder), försöker en mullvad förklara människornas egendomliga beteende i den delade staden Berlin. Utgångspunkten är det märkliga faktum att några av dem har börjat gräva sig ner i mullvadarnas rike, tydligen för att ta sig förbi muren. Mullvadens konfunderade reflexioner över hur de inspärrade västberlinarna i själva verket kan vara de fria, om bananens avgörande betydelse i öst-västrelationen och om mycket annat som vi på 1980-talet hade vant oss vid att betrakta som fullt naturligt, formar en absurdistisk pärla.

Av ett helt annat slag är den genomkusliga avslutande novellen om ett politikermord i Albanien. Här tecknas bilden av ett totalt klaustrofobiskt samhälle där varje människa helt har internaliserat förtrycket.

Obehagligt är också att Drakulić här, liksom i novellen från Rumänien, antyder att det totalitära samhällets styresmän sitter i orubbat bo trots att de yttre omständigheterna förändrats.

”Katt i Warszawa” är en utmärkt bok att sätta i händerna på den som vill ha en bild av livet i det kommunistiska Europa som går djupare än de blotta historiska faktaupplysningarna. Dessutom är den, trots sitt sinistra ämne, förvånande rolig.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X