Hirschfeldt begär ny kommission

TSUNAMIBANDEN. Lars Danielsson har lämnat spår efter sig i regeringens mejlsystem på annandagen 2004. Men enligt SvD-källor stämmer inte dessa spår med hans egna uppgifter om vad han gjorde det första katastrofdygnet. Tillsätts Katastrofkommissionen på nytt kallas Lars Danielsson till nya utfrågningar.

Under strecket
Publicerad

Nya datauppgifter gör att Lars Danielssons insats på katastrofdagen ifrågsätts igen.

Annons

Banden från tsunamin innehåller nya tekniska data som visar att statssekreterare Lars Danielssons uppgifter om katastrofdagen inte stämmer. Medborgarkommissionen och riksdagen kan ha vilseletts. Johan Hirschfeldt som granskar materialet kommer därför att begära att regeringen åter tillsätter 2005 års Katastrofkommission.

I tre månader har hovrättspresident Johan Hirschfeldts experter arbetat med banden. I dag kan SvD avslöja nya fakta, efter samtal med flera källor med kunskap om arbetet.
Databanden gömdes undan i ett kassaskåp i regeringens källare och hittades den 13 oktober sedan SvD begärt ut dem. Statsminister Fredrik Reinfeldt utsåg Johan Hirschfeldt att granska materialet. Banden innehåller säkerhetskopierade data från katastrofen annandagen 2004 och veckorna därefter. Hirschfeldt ledde den medborgarkommission, 2005 års katastrofkommission, som blev klar den 1 december 2005.

Annons
Annons
Annons