HIQ köper finskt bolag

HIQ förvärvar det specialiserade it-konsultbolaget Frends Technology i Finland.

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Bolaget har närmare 40 konsulter och är nischade inom affärsprocessintegrering. Under 2009 omsatte Frends Technology 3,3 miljoner euro.

Initial köpeskilling uppgår till cirka 3,5 miljoner euro, inkluderande en nettokassa om cirka 0,5 miljoner euro. Av köpeskillingen betalas omkring 2,4 miljoner euro kontant och resterande del med 290.865 nyemitterade HIQ-aktier, vilket ger en utspädning på 0,6 procent.

Annons
Annons
Annons