Annons

”Experterna ska inte styra i en demokrati”

Statsvetaren Jonas Hinnfors.
Statsvetaren Jonas Hinnfors. Foto: Emma-Sofia Olsson

Experter ger råd och erbjuder perspektiv – men i en demokrati är det i slutändan politiker som måste göra avvägningar. I en krissituation torde det vara viktigare än någonsin att beakta, skriver professor Jonas Hinnfors.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

I den kris vi nu befinner oss i är självfallet experter viktiga. De som nu ropar på att vi måste lyssna på experterna har självklart en poäng i att experter är centrala med sin fackkunskap. Samtidigt är det just nu vi behöver vårt politiska systems vanliga sätt att fatta beslut mer än någonsin. Det tycks hos vissa debattörer och opinionsbildare, och möjligen även hos politiker, finnas en naiv övertro på att ”experter” skall styra. De bortser för det första från att experter inte alltid är eniga och för det andra från att det finns många expertområden där det ena områdets expertsynpunkter kan komma i konflikt med andra områdens. Endast det politiska systemet kan väga sådana konflikter mot varandra.

Viljan att låta experter styra är förståelig. De kan sin sak och deras ord borde därför väga tungt. Samtidigt är det lätt att förbise flera viktiga ting: det är inte experterna som styr och de skall inte göra det i en demokrati. Vårt politiska system bygger även när det inte är kris på att experter av olika slag är involverade ett flertal delar av normala beslutsprocesser, i departement, i myndigheter, i offentliga utredningar och i diverse andra organ. Samtidigt är en grundpelare i en demokrati att det inte är experter som skall direktstyra. Experter ger råd, de erbjuder perspektiv och de kan hjälpa beslutsfattare upptäcka beslutsalternativ – men i slutändan är det politiker som måste göra politiska avvägningar baserade på ideologisk övertygelse. I en krissituation torde det vara viktigare än någonsin att beakta denna grundläggande del av vårt demokratiska system.

Annons
Annons
Annons