Annons

Siri Steijer:Hindra inte arbetsinvandring

Under strecket
Publicerad

Enligt Migrationsverket var dataspecialister från Indien och Kina den näst största gruppen av arbetskraftsinvandrare utanför EU/EES-området under 2012, efter bärplockare från Thailand. It-kompetens är generellt efterfrågat av företag i Sverige eftersom det är svårt att hitta personer med den rätta kunskapen hemmavid. Men efterfrågan hos it-företagen tillfredsställs inte, trots att man har hela världen som rekryteringsbas. Det beror dock inte på brist på arbetskraft som är villig att komma hit, för det finns det gott om. Det beror på Migrationsverkets långa handläggningstider.

Sveriges Radio intervjuade i går Carl-Johan Hamilton som är grundare och delägare av ett it-företag i Stockholm. Han har tidigare anställt personer från bland annat Pakistan, Indien och Bangladesh. Han berättar att det kan ta flera veckor för Migrationsverket att svara på ett mejl. Vad värre är har han väntat sedan i vintras på att få svar om arbetstillstånd för ytterligare nio anställda. ”Jag behöver dem verkligen nu”, säger Carl-Johan Hamilton.

Annons
Annons

Enligt Migrationsverket beror förseningarna på att många ansökningar är felaktigt ifyllda och måste kompletteras. Så kan det naturligtvis vara. Samtidigt kan ett sådant omfattande ”felifyllande” inte bara bero på företagen, sannolikt är även ansökningarnas utformning ett skäl. Oavsett vad är det märkligt att myndigheten inte anstränger sig mer för att komma till rätta med problemet. Särskilt anmärkningsvärt är det eftersom regeringen i slutet av förra året gav den i uppgift att korta handläggningstiderna.

Förutom att företagen lider varje dag de får vänta på sin arbetskraft, gör situationen att de förlorar den bästa arbetskraften till aktörer i länder med ett smidigare system. Det är klart att efterfrågade personer hellre tar ett jobb tidigt än sitter och väntar i månader på någonting som inte ens säkert kommer att hända. Och får företagen inte tillgång till den bästa arbetskraften kommer sannolikt även själva produkterna och tjänsterna som produceras att på sikt bli sämre och tappa konkurrenskraft.

När de nya reglerna trädde i kraft 2008 skulle makten över anställningen flyttas från en myndighet till arbetsgivaren, hette det. Så är det kanske i teorin, men alltså inte i praktiken. Nog är det ironiskt att frihetsreformen av arbetskraftsinvandringen delvis utmynnade i byråkrati.

För att såväl företag som arbetstagare ska kunna åtnjuta fördelarna med arbetskraftsinvandring krävs att allt onödigt formrytteri rensas bort. Det duger inte att Migrationsverket skyller i från sig på företagens förmåga att fylla i blanketter.

Om myndigheten även framgent ska handlägga dessa ärenden bör regeringen därför ställa högre krav på tidsaspekten och dessutom bör Migrationsverkets handläggare själva vara uppmärksamma på om handläggningstiderna blir så långa att det förstör företagens utsikter att anställa. Deras främsta uppgift ligger i att förenkla processen, inte det omvända.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons