Magnus Zetterholm:Himmelska, ogudaktiga kroppar

Enligt den kristna inkarnationsläran tog Gud kroppslig gestalt i Kristus. Hur kan det då komma sig att den kristna traditionen kunde bli så kroppsföraktande? Den frågan ställer sig teologen Ola Sigurdson i ”Himmelska kroppar”.

Under strecket
Publicerad
Annons

Har människan en kropp? ­Eller är hon snarare en kropp? Och hur förhåller sig medvetandet till kroppen? Föreligger det ett intimt samband mellan kropp och själ, som Aristoteles menade, eller kan man, som Descartes, tänka sig människan uppdelad i en mental och en fysisk del? Människans kroppslighet leder onekligen till en mängd intressanta filosofiska frågor, men föreställningar om kroppen är också väsentliga inslag i vitt skilda religiösa traditioner och det finns sannolikt inga exempel på religiösa system som inte innefattar­ specifika föreställningar om hur männi­skan som fysisk varelse ska förhålla sig till sin kroppslighet och hur kroppsligt relaterade yttringar, som sexualitet och driftlivet i stort, ska hanteras.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons