Recension

Ångestens treklang. Tematiska linjer i Karl-Gustaf Hildebrands diktningHildebrand erbjuder ingen lättköpt frälsning

Under strecket
Publicerad
Annons

Den nyss vid nära 94 års ålder avlidne Karl-Gustaf Hildebrand hade en egenartat flerdelad livsgärning. Han var prisad professor i ekonomisk historia, han var en märklig poet med en visserligen sparsam lyrisk produktion - inalles sex diktsamlingar 1933- 2002, varav alla utom den sista föreligger i samlingsvolymen ”Dikter 1933-1998” (1999) -, han har ur kristet perspektiv kommenterat tiden och litteraturen i bland annat sina essäer, han har redigerat en bönbok, han har suttit i Bibelkommissionen.
Som poet har han följt sin egen litet undanskymda väg genom en tid med omvälvande litterära stilskiften. Denna väg har Bo Gustavsson nu kartlagt i Ångestens treklang. Tematiska linjer i Karl-Gustaf Hildebrands diktning, den första undersökningen av större format, men säkerligen inte den sista, av detta både udda och centrala författarskap. Ett par fräna Uppsaladikter i debutsamlingen har
visserligen blivit nästintill klassiska, men i huvudsak har han nog förblivit okänd för den stora publiken.

Hans kristna tro manifesterade sig tidigt i en mycket egensinnig religiös poesi, till exempel ”Bön” med dess vädjan till Herren om förbarmande ”särskilt över dem som blev över i räkningen / och aldrig kom riktigt till användning” - bland dem ”skökor utan fallenhet för yrket” och ”Alla som är larviga och förkomna / och inte har betydelse för någon”.
”Hans Gud är de misslyckades Gud”, framhåller Gustavsson följdriktigt i bokens längsta kapitel, som har fått titeln ”Vid Jabboks vad - En modern kristens troskamp”. Med utgångspunkt från berättelsen om Jakobs brottning med Gud i 1 Mos 32:24-30 som Hildebrand har ägnat ett par dikter, utvecklar Gustavsson en detaljerad analys av Hildebrands kristna tankevärld med dess till synes djupa motsägelser och paradoxer så som den formuleras i hans litterära produktion.

Annons
Annons
Annons