Annons
X
Annons
X

Hilda har ingen hemlig agenda

REPLIK DIREKT FRÅN JUSTITIEKANSLERN

Nej Elisabeth! Ett engagemang i nätverket Hilda medför inte någon särskild risk för intressekonflikt eller jäv för den som är ledamot i Domarnämnden.

Av Sveriges domstolschefer är knappt var fjärde, och bland del- ägare och innehavare av advokatbyråer inte ens var femte, kvinna. Detta trots att kvinnor är i majoritet på juristutbildningarna, har de bästa betygen och är fler än hälften av de jurister som anställs vid advokatbyråer, domstolar och hos åklagarmyndigheten.

Rättsväsendet och advokat- kåren går alltså på chefsnivå miste om en mängd skickliga jurister som skulle kunna bidra med sin kompetens på ledande poster. Detta var bakgrunden till att nätverket Hilda bildades. Vi som var med och bildade Hilda är jurister som tagit steget att bli chefer och delägare. Vår förhoppning är att kunna fungera som goda förebilder för yngre kolleger och genom vårt exempel inspirera dem att ta samma steg.

Annons
X

Hilda vill stödja jurister som är kvinnor i deras professionella utveckling för att ge dem förutsättningar att utvecklas så att fler vill och vågar ta steget att bli chefer och delägare. Att delta i det arbetet kan givetvis inte skapa någon intressekonflikt eller jävssituation för ledamöter i Domarnämnden. Att vid tillsättning av statlig tjänst avseende ska fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet är en självklarhet för alla ledamöter i Domarnämnden, oavsett kön. Och att arbeta för att de skick- ligaste och bäst lämpade juristerna ska vilja axla chefsansvar och att det alltid ska vara den skick- ligaste som blir utnämnd kan inte, oavsett om man är kvinna eller man, grunda jäv. Hilda har ingen hemlig agenda utan står för just det som tydligt framgår på Advokatsamfundets hemsida. Det handlar inte om att på osakliga grunder förorda enskilda kvinnor till domaranställningar.

Elisabeth Svantesson insinuation, med hänvisning till bakgrundsinformation som Riksrevisionen gett om att Domarnämnden kan ha tagit ovidkommande hänsyn i ärenden med kvinnliga sökande bör egentligen förbigås med tystnad. Den är omöjlig att bemöta eftersom hon inte talar om vad det är för information som lämnats i slutna rum. Det kan anmärkas att revisionen i sin rapport särskilt påpekar att det ur beslutsprotokollen inte framkommit något som visar att ledamöters engagemang i Hilda skulle ha påverkat det slutliga utfallet i ett visst ärende.

Jag delar Elisabeth Svantessons uppfattning att det är mycket viktigt att medborgarna känner förtroende för Justitiekanslern. Men jag delar inte hennes uppfattning att jag bör lämna nätverket Hilda. Även JK har ett ansvar för att alla skickliga jurister, bland annat genom att ta chefsansvar, ska bidra till värnet av rätts- staten. Efter drygt 30 år som domstolsjurist känner jag många jurister, män och kvinnor, vissa som vänner och andra enbart professionellt. Jag tror mig om, och det är en förutsättning för att kunna utföra mitt arbete med integritet och objektivitet, att jag kan hantera den situationen även när jag har att bedöma beslut och handlingar av personer jag känner. Om jag klarar den uppgiften får min uppdragsgivare regeringen bedöma.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  ANNA SKARHED

  Justitiekansler

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X