Annons

Hetsjakt mot Iraks kristna

Asyl nu I helgen genomfördes nya angrepp på kristna kyrkor i Irak. Det pågår en hetsjakt på den kristna minoriteten. I Sverige väntar 5 000 irakier på besked om uppehållstillstånd. Många av dem är kristna och behöver skydd här, skriver ledarna för tre frikyrkor.

Under strecket
Publicerad

Situationen för de kristna minoriteterna i Irak har kraftigt försämrats. Dagligen får anhöriga i Sverige vittnesbörd om våld, dödande och hot mot släktingar och vänner. Uppgifterna bekräftas av en rapport från FN:s flyktingsekretariat UNHCR i augusti 2004.
I Sverige finns i dag drygt 5 000 asylsökande flyktingar från Irak som väntar på beslut från Migrationsverket och Utlänningsnämnden. Många av dem har levt i ångest och oro i flera år eftersom kriget USA-Irak gjorde att behandlingen av deras ärenden lades på is.
För inte så få av dem är familjerna splittrade och barn och make/ maka lever under svåra umbäranden i exil i Jordanien, Syrien eller Iran. Det finns starka humanitära skäl för att bevilja dem som söker asyl i Sverige och som har väntat flera år på sina tillstånd uppehållstillstånd av humanitära skäl.

Kristna asylsökande från Irak har ett mycket starkt skyddsbehov. Ett återvändande till Irak innebär för dem dödshot på grund av att de är kristna.

Annons
Annons
Annons