Annons

Heterosex räddar samhällets fortbestånd

Under strecket
Publicerad

Katolska kyrkan välkomnar öppna diskussioner, det är en kränkning av människans integritet att inte använda sin intellektuella förmåga. Det kyrkan säger måste prövas, precis som allt annat. Men att kalla påven mörkerman är okunnigt. Hans betydelse för Berlinmurens fall är ovedersäglig och kyrkans insatser för fattiga människor borde väcka respekt och intresserade frågor, inte krav på att Vatikanen lämnar FN (Gabelic/ Andreasson Brännpunkt den 2/8). Katolska kyrkan menar att sexualiteten hör hemma i äktenskapet mellan man och kvinna. Alla andra sexuella relationer anses fel. Katolska kyrkan stödjer den lagstiftning som förbjuder diskriminering p g a sexuell läggning och tar avstånd från våld mot homosexuella. Alla oavsett sexuell läggning, fysisk och mental förmåga eller ekonomiska resurser har samma människovärde. Varför kan inte katolska kyrkan viga homosexuella? Äktenskapet mellan man och kvinna är grunden för samhällets fortbestånd. Oavsett vilken teknik man använder, så behövs det en man och en kvinna för att skapa mänskligt liv. Detta håller katolska kyrkan så högt att äktenskapet betraktas som ett sakrament. Det som gör äktenskapet till ett sakrament är bl a att paret har sex för att få barn. Kyrkans budskap är inte alltid populärt. Kristus talar om förföljelse och hån av dem som håller fast vid hans budskap. Inte heller kyrkans folk förmår leva upp till Guds normer för människan. Girighet, maktmissbruk o s v är en del av kyrkans historia, men gör det inte mer acceptabelt.

Annons

Homosexualitet är svårare, det rör människor som älskar varandra och vill se sin relation bekräftad av Gud. Men katolska kyrkan anser sig inte ha fullmakt från Gud att ge den bekräftelsen. Bör Heliga stolen därför lämna FN? Vatikanens roll är svårtydd då den kan framstå som konservativ i moralfrågor, men radikal ifråga om sociala frågor och mänskliga rättigheter. I kraft av att varken representera rik eller fattig, nord eller syd spelar Vatikanen en unik roll som medlare mellan olika FN-delegationer. Vatikanen är den delegation som hårdast bekämpar pornografi och prostitution och driver konsekvent frågor som rör barns rättigheter. Vid FN-konferensen 1995 krävde Heliga stolen större insatser från de rika länderna för att öka fattiga kvinnors möjlighet till utbildning. EU-länderna, liberala i frågor om reproduktiv hälsa, ville inte avsätta ekonomiska medel för det. Det är en katolsk princip att en person som, efter samvetsrannsakan, kommer fram till en annan åsikt än kyrkans, ska följa sitt samvete. Alltså finns det katoliker som använder p-medel eller lever i en homosexuell relation. Det innebär inte att man kan kräva att kyrkan gör en privat uppfattning till allmängiltig norm.

Annons
Annons
Annons