Annons

Carl-Johan Malmberg: Hermelins tolkningar är litterär alkemi

Översättaren och tilldiktaren Eric Hermelin sökte det mänskliga i all väsentlig litteratur, oberoende av nationalitet, religion, genre eller status. Hans böcker är originalverk i egen rätt.

Uppdaterad
Publicerad

I ett samtal med Eckermann den 31 januari 1827 talade Goethe entusiastiskt om det han kallade Weltliteratur, världslitteratur: ”Nationallitteraturen betyder i våra dagar inte mycket, det är världslitteraturen som nu inträtt”, menade han. Tvärtemot vad som brukar hävdas myntade Goethe inte begreppet världslitteratur. Men det var han som gjorde det känt, i slutet av en särskilt fruktbar epok i Europas kulturhistoria då romantiskt stred mot nyklassiskt, folkligt mot aristokratiskt, internationellt mot nationellt. Vi lever fortfarande i efterklangen av den romantiska revolten och dess sprängningar av gränserna för tid och rum och för de litterära genrerna – på liknande sätt som våra politiska demokratier är resultat av de amerikanska och franska revolutionerna.

I termen världslitteratur finns embryot till våra dagars mångkulturalism. Dörrar öppnades under det sena 1700-talet och tidiga 1800-talet mot litteraturer utanför Europa. Man översatte, läste och inspirerades av kinesiska, indiska, arabiska och persiska diktverk och författare. Goethe själv hade några år före sitt samtal med Eckermann förlösts av kontakten med en betydande icke-europeisk författare. I ”Väst-östlig divan” från 1818 hade han tagit 1300-talsförfattaren Hafiz som källa för en serie fria omdiktningar av persiska original. ”Divan” blev en pånyttfödelse av Goethe som poet, den är ett av de innerligaste,* lyckligaste* verken i den västerländska kulturen, enda motsvarigheten i Goethes samtid är väl några av Beethovens kammarverk. I Goethes diktsamling möter, som titeln anger, ett västerland ett österland. Europeiskt och icke-europeiskt smälter naturligt samman, som i följande rader, där det* gnomiska* (livsvisa) hos den sufiska poesin förenas med enkelheten hos vissa tyska psalmer och ordspråk:

Annons
Annons
Annons
Annons