Annons
X
Annons
X
Ledare
Op ed

Henrik Jönsson: När rättsstaten sviker träder andra fram

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Som bosatt i Malmö är det påtagligt bekymmersamt när polismyndigheten offentligt kommunicerar att man ämnar upphöra med att utreda inbrott (Sydsvenskan 5/12-16). Vän av ordning undrar om försäkringsbolag hädanefter kommer att rubricera dylika lagöverträdelser som force majeure – men som steg i en sedan länge pågående trend i avvecklingen av tydlig rättslig uppbackning av äganderätten, är det hela sedan länge bortom all humor.

Ett bolag jag har varit med och grundat hanterar stora volymer av mikrotransaktioner, där en provisionsmodell genererar vinstmarginal. Vi har under de senaste åren haft möjlighet att på nära håll studera förekomsten av nätbedrägerier och hur de utförs. Det är ett omfattande problem rent kvantitativt, där småkriminella ungdomar på olika sätt kommer över folks kortnummer och lyckas använda dem för mindre transaktioner vid köp över internet.

Hanteringen runt varje bedrägeriärende är mycket omfattande. Sammantaget kan ett bedrägeri på 400 kronor rendera nästan tio gånger den kostnaden för bolaget, och när bedrägerivolymen stiger blir den ekonomiska konsekvensen snabbt allvarlig.

Annons
X

Det finns åtskilliga mjukvarulösningar för att hantera och motverka bedrägerier, men säkerhetsnivån måste alltid vägas mot de uteblivna hederliga transaktioner som blir konsekvensen av en alltför omständlig köpupplevelse. Kortbedrägerier under 50 000 kronor utreds inte, trots att det finns tillgängligt detaljerad data om förövarna och deras samlade bedrägerivolym, eftersom varje enskilt ärende betraktas som ett separat brott.

Konsekvensen blir ett försvagat resultat för verksamheten och en sämre upplevelse för konsumenterna. En tyst men växande tendens inom svensk e-handel är att belägga bedrägeriintensiva postnummerområden med köperestriktioner eller blockeringar. Detta drabbar dessvärre hederligt folk som råkar bo i dessa områden. Brottslingarna kan dock enkelt fortsätta sina bedrägerier utan rättsliga påföljder, vilket ytterligare sporrar denna tendens till kommersiell segregation.

Allt ovanstående bleknar dock inför mordet på den tjugofyraårige tandläkaren Rafi Amin (Expressen 12/12-16), för vilket Malmöpolisen öppet kommunicerat avsaknad av resurser för korrekt utredning. Argumentationen må vara anekdotisk, men att endast dagar senare höra att två pårökta ungdomar utanför Göteborg på fullt allvar jagas med polishelikopter (Expressen 21/12-16) är häpnadsväckande. Det blir i sammanhanget omöjligt att inte lyfta frågan om prioriteringar rörande vilka mygg kanonerna verkligen är bäst lämpade att skjuta.

Ett eroderat förtroende för ordningsmakten, får som direkt följd att privata initiativ av varierande legalitet och kvalitet fångar upp den fallna manteln. När inbrott inte längre utreds är nästa steg för de boende gated communities, för e-handeln regionblockeringar, och för att värna liv och lem torde goda tider stunda för privata säkerhetsbolag.

Existensen av ovanstående företeelser är i sig inte något problem, men som resultat av en havererande polismakt är det djupt problematiskt för en rättsstat med ambition att försvara jämlikhet, rättvisa och utveckling.

HENRIK JÖNSSON är entreprenör och företagsledare.

Annons
Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X