Annons

Hennes jämställda lagar gällde i över 400 år

Första sidan av Carta de Logu samt Eleonora av Arborea.
Första sidan av Carta de Logu samt Eleonora av Arborea. Foto: Wikipedia

”I Sardinien har jag sett bilder och statyer av en kvinna som skall ha härskat över ön för länge sedan, och som var en stor lagstiftare. Är detta ännu en av Europas många bortglömda drottningar, eller är den sardisk Moder Svea-gestalt?”, undrar en SvD-läsare.

Under strecket
Publicerad

Jag antar att den kvinna frågeställaren har fått syn på – och jag har i så fall också sett henne, till exempel på en stor målning i det gamla palatset i Cagliari – är Eleonora av Arborea. Hon fungerar förvisso som en sardisk nationsmoder (det är därför hon är avbildad lite här och var på ön), men av det följer inte att hon är fiktiv. Eleonora har funnits på riktigt, och hon utövade ett formidabelt inflytande över Sardinien. För en nordbo borde det inte vara svårt att lägga henne på minnet eftersom hennes maktperiod sammanföll med vår egen unionsdrottning Margaretas.

När de östromerska härskarna under tidig medeltid miste kontrollen över Sardinien sönderföll ön i fyra domarvälden, så kallade judikat. Kustlandet stod tidvis under muslimskt inflytande, men till skillnad från på Sicilien erövrade muslimerna aldrig öns inland. Längst i norr låg judikatet Gallura, längst i söder judikatet Cagliari, i nordväst judikatet Logudoro och i mitten, med kust mot väster, judikatet Arborea, med Oristano som huvudstad. På 1200-talet drabbades detta system av en djup kris till följd av väpnade uppgörelser mellan judikaten och de konkurrerande fastlandsmakter som vill kontrollera ön, i första hand Aragoniska kronan i nordöstra Spanien och förmögna familer i Genua (till exempel Doria och Malaspina) och Pisa. Alla judikat utom Arborea miste sin självständighet och inordnades under de sinsemellan rivaliserande främlingarnas välde.

Annons
Annons
Annons