”Hemmasittare behöver hjälp tillbaka till skolan”

Det är svårt att bryta ett barns isolering på hemmaplan. Men det finns metoder som underlättar, skriver Krysmyntha Sjödin, psykoterapeut, och Marie Gladh, specialpedagog.

Under strecket
Publicerad
Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Krysmyntha Sjödin och Marie Gladh.

Krysmyntha Sjödin och Marie Gladh.

Foto: Privat
Annons

Många stolar gapar tomma i landets klassrum. I utredningen ”Saknad!” (SOU 2016:94) konstaterar utredaren Malin Gren Landell att flera tusen elever är borta från skolan varje dag. En hel del av dem är hemmasittare.

Från och med den 1 juli 2018 har skollagen en ny skrivning om att rektorn har ett utökat ansvar att skyndsamt utreda en elevs frånvaro, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Rektorn ska också se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. Hemkommunen är i sin tur skyldig att samordna insatser med andra samhällsorgan och organisationer. Vi upplever att många skolor har svårigheter att axla den rollen.

Det finns två synsätt på problemet med hemmasittare. Vissa hävdar att de mår bäst av att vara hemma. Att skolan inte lämpar sig för dessa barn och att hemundervisning är lösningen på problemet.

Annons
Annons
Annons