Hemliga FRA öppnar dörren

Superhemliga FRA ska bli mindre hemligt. Genom mindre sekretess ska samarbetet med polisen, Säpo och den militära underrättelsetjänsten Must fungera bättre. I framtiden inriktas spaningen mer mot terrorister och internationell brottslighet, säger Ingvar Åkesson, ny generaldirektör för Försvarets Radioanstalt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Försvarets Radioanstalt, FRA, har omgärdats med kraftig sekretess i över 60 år. Signalspanarna på FRA är den svenska regeringens och försvarets larmklocka, öron och viktigaste källa till hemlig information. De lyssnar på radiokommunikation och forcerar koder. Men för att fungera bättre mot de nya hoten, terrorister och internationella brottslingar, måste det närmast superhemliga FRA i praktiken lätta på sekretessen.

– Jag tror att de flesta här är överens om att det är dags att öppna upp lite grann. Det finns en tendens att hålla kvar vid en onödigt hög sekretess som kan hindra verksamheten, säger Ingvar Åkesson, ny generaldirektör för FRA i en intervju med SvD.
Det kraftiga hemlighetsmakeriet kring signalspaningen har lett till problem. FRA utför uppdrag åt en rad andra myndigheter. Signalspanarna tar emot beställningar från Säpo, Rikskriminalen, regeringskansliet, Högkvarteret, militära underrättelsetjänsten Must, och Försvarets materielverk FMV för att nämna de vanligaste. Men inte ens de
myndigheterna som själva omgärdas av hygglig sekretess har känt till vad de kan få hjälp med. FRA har inte fått eller önskat berätta om sin kapacitet:

Annons
Annons
Annons