Annons
X
Annons
X

Heltäckande slöja – inget problem i skolan

Jan Björklund (FP) vill se en lag som ger rektorer rätt att förbjuda elever och lärare att bära heltäckande slöja.

Men att döma av statistiken är slöjan inte något egentligt problem inom skolväsendet.

– Vi har bara ett ärende hos oss, säger Magnus Jacobson, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen.

Foto: INGVAR KARMHED, PONTUS LUNDAHL/SCANPIX

Utbildningsminister Jan Björklund driver tesen om ordning och reda i skolan vidare.

Men hur vanligt är det att det uppstår konflikter kring den heltäckande slöjan i den svenska skolan?

SvD.se tar hjälp av berörda myndigheterna för att söka svaret.

Annons
X

Sedan oktober 2008 har Skolinspektionen tillsynsansvar över förskola, skola och vuxenutbildning. Myndigheten kontrollerar att kommuner eller fristående skolor följer lagar och bestämmelser.

Föräldrar och elever kan anmäla missförhållanden. Det kan till exempel handla om mobbning eller att en elev inte fått tillräckligt stöd.

Skolinspektionen får allt fler anmälningar på sitt bord.

– Det börjar bli mer allmänt känt att vi finns och vi har gjort det enklare att anmäla, till exempel via webben. Det visar sig i statistiken, säger Robin Lapidus, kommunikationschef på Skolinspektionen.

För 2009 handlar det totalt 1550 anmälningar. Under de första sex månader i år har det kommit in hela 1357 anmälningar.

Men någon slöjproblematik går inte att skönja.

– Vi har inte haft något ärende som gäller burka eller slöja, utöver ett som varit här och vänt för att sedan skickas till DO, säger Robin Lapidus.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är den myndighet som ska se till att diskrimineringslagen följs.

Det var här som ärendet från Skolinspektionen hamnade i fjol.

Det rör sig om anmälningar från från två elever på en kommunal vuxenutbildning i Stockholm. Skolledningen ansåg inte att eleverna skulle få utbilda sig till barnskötare så länge de bar niqab. Fel och diskriminerande ansåg kvinnorna och vände sig till DO.

Den ena kvinnan har redan hoppat av, den andra driver fallet vidare och hoppas på att få slutföra sin utbildning.

DO har ännu inte fattat beslut i ärendet.

Utöver ovan beskrivna fall har två anmälningar som tangerar Jan Björklunds förslag kommit till DO. Den handlar om elever som hamnat i konflikt med lärare och skola efter att ha nekats bära huvudduk.

DO behandlar all diskriminering som har med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Under fjolåret handlade det om runt 2500 anmälningar.

– Ser man till helheten vad det gäller diskriminering finns det betydligt vanligare problem än det här. Det har självklart att göra med att det är väldigt få som bär niqab, säger Magnus Jacobson.

Även att döma av Skolverkets statistik tycks problematiken kring heltäckande slöjor vara ett marginellt fenomen.

I deras databas finns drygt 15000 beslut och anmälningar registrerade. Vid en slagning på burka, niqab, slöja, huvudduk och sjal dyker sex träffar upp, trots den vidare definitionen. Tre av dessa gäller samma ärende.

– Nu handlar det bara om heltäckande klädsel, burka och niqab. Det är inte en helt vanlig situation i Sverige att elever vill gå klädda i heltäckande klädsel, säger Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på Skolverket.

Hos Högskoleverket handläggs årligen omkring 150 tillsynsärenden. Här är bilden densamma – burkan är en ickefråga.

– Det är noll i statistiken hos oss. Vi har inte haft något ärende hos oss alls, säger Lena Hed, informatör på Högskoleverket.

Lena Hed har svårt att se att en ny lagstiftning om kring slöjförbud skulle förändra det.

– I en utbildningssituation har det liten påverkan. Det är vissa speciella tillfällen man behöver veta vem som finns bakom. I tentamenssammanhang eller vid praktik kan det ha betydelse i övrigt ingen alls, säger Lena Hed.

Mer läsning

Annons
Annons
X
Foto: INGVAR KARMHED, PONTUS LUNDAHL/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X