Helst både snabbt och rätt

Lång väntan | Gymnasiereformen dröjer

Under strecket
Publicerad
Annons

Vid en presskonferens i går redogjorde skolminister Jan Björklund för varför regeringen har beslutat sig för att avblåsa reformen av gymnasieskolan, Gy -07, som skulle ha trätt i kraft nästa år. Det huvudsakliga argumentet är att den inte är tillräckligt omfattande. Björklund beklagade att planeringen inför omställningen från kursbetyg till ämnesbetyg nu är förgäves. Det verkar ändå rimligt att vänta med betygsreformer tills den nya regeringen har utrett vilket system man vill ha. Att utsätta lärare och elever för flera experiment med betygssystemet på kort tid vore inte försvarligt.

Annons
Annons
Annons