Hellre frihet än kvotering

Under strecket
Publicerad
Annons

Det finns många skäl att vara skeptisk till kvotering av börsbolagens styrelser. Hur upplevs det att vara inkvoterad ledamot? Är kvotering rätt metod att hitta de mest lämpade? Bidrar kvotering till ett gynnsamt företagsklimat? Åsikterna och argumenten är många.
Ändå menar jag att dessa argument inte speglar den viktigaste aspekten av frågan, nämligen den om gränserna för statens makt och kompetens. Vi måste börja diskutera frågan om kvotering i dess större sammanhang.

Till skillnad från många andra debattörer har jag egen erfarenhet av att ha varit inkvoterad, nämligen i en bankstyrelse där man bestämt sig för en 40/60-regel.

Annons
Annons
Annons