X
Annons
X

Hellre fler poliser än medborgarkårer

inlägg| Polisbristen i Sverige
Dagligen sker överfall, som kan ge ett långt lidande. Efteråt får vi veta att vi inte kan skydda oss. Det antyds att detta är priset för vårt öppna samhälle - alternativet är någon form av polisstat. Detta är fel!

Många brott blir aldrig ordentligt utredda. Bostads- och bilinbrott, t o m personrån och väskryckningar, där brottsoffret kommer undan utan fysiska skador, blir ibland bortsorterade p g a resursbrist. För den drabbade är detta kränkande.
Det är inte antalet poliser som avgör om vi har en polisstat utan polisens uppgifter. I vårt samhälle är polisens första uppgift att skydda enskilda mot våldsverkare, banditer och tjuvar. Finns det poliser ute i samhället minskar brotten.
Hur är det i andra europeiska länder?
Antalet poliser är i Italien fler än fem per 1 000 invånare, Frankrike 4,0, Belgien och Holland fler än 3,0. Sverige har 1,8 poliser per 1 000 invånare!

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X