Annons

Tore Frängsmyr:Heliocentrisk världsbild i fokus

Vetenskapshistorikern Owen Gingerich ägnade 35 år av sitt liv åt astronomen Copernicus. Resultaten presenteras nu i ”Boken som ingen läste”, där det visar sig att ett nätverk av astronomer och fysiker visst studerade Copernicus bok ”Om de himmelska kretsloppen”.

Under strecket
Publicerad

En novemberdag 1679 samlades teologiska fakulteten vid Uppsala universitet i domkyrkan för en veritabel kättarprocess. Orsaken var att den 21-årige Nils Celsius (så småningom pappa till Anders Celsius) hade skrivit en avhandling om astronomins sanna principer (”De principiis astronomicis propriis”). Där hade han åberopat Copernicus och Galilei på ett otillbörligt sätt, vilket kunde skada kyrkan och Bibeln. Den unge studenten förbjöds föra ut sina teser och blev stoppad i sin akademiska karaktär.

Bakgrunden var ganska komplicerad men synnerligen intressant. Kättarprocessen i domkyrkan var resultatet av en lång kedja av händelser, som inte bara handlade om införandet av den copernikanska världsbilden utan även om den oro som följde efter drottning Kristinas tronavsägelse. Det rörde sig om den längsta akademiska strid som förekommit vid ett svenskt universitet, men också om den hetsigaste diskussion som förekommit om vetenskap och religion.

Annons
Annons
Annons