X
Annons
X

Astrid Grelz: Helgonet som studerade känslornas filosofi

Edith Stein som student i Breslau (cirka 1914).
Edith Stein som student i Breslau (cirka 1914). Foto: AP

Under 1900-talet präglades den akademiska sfären av en strävan att skilja mellan verk och upphovsman. I dag menar många att eftervärlden, i sin iver att försvara några av 1900-talets största filosofer, har varit alltför skicklig på att se mellan fingrarna när det gäller vissa typer av politisk tillhörighet. Samtidigt har ideologiska övertygelser av andra slag inte bemötts med samma typ av överseende. Den tyska fenomenologen Edith Steins liv och tänkande är ett tydligt exempel på hur receptionen av ett tankegods kan förvanskas och begränsas av biografiska omständigheter som kön, hierarkier och religiös tillhörighet. 

Edith Stein som student i Breslau (cirka 1914).

Foto: AP Bild 1 av 2

Edith Stein cirka 1938–1939.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X