Annons

P J Anders Linder:Helgen då Miljöpartiet och LO bytte plats

Under strecket
Publicerad

Både Miljöpartiet och LO höll kongress i helgen och på båda ställena var frågan om företagsägda skolor och deras eventuella vinster uppe till debatt. Det är lite märkligt att detta har blivit ett av tidens stora tvisteämnen med tanke på att de väldiga vinstutdelningarna ur svenska skolföretag inte lyser med något annat än sin frånvaro. Men inte desto mindre har vinstmotståndet blivit en viktig accessoar för politiker och opiniosnbildare som gärna vill demonstrera att de är av det rätta radikala virket.

Det svenska skolsystemet har utan tvivel problem, men mig veterligen har ingen kritiker lyckats visa att de beror på att det existerar skolor som drivs av privata företag. Ska man gå efter kunskapsresultaten är det kommunerna och inte bolagen som framstår som tveksamma huvudmän. Men så tycks inte heller motståndet bottna i vad eleverna får för undervisning utan i allmän ideologisk vänsterism, lust att vara mot allt som regeringen är för och motvilja mot företagsamhet i en sektor som tidigare var näst intill exklusivt offentlig.

Annons
Annons
Annons