X
Annons
X

Hela arabvärlden demoniseras

Antisemitismen är på stark frammarsch i Europa. Det hävdades i en omtvistad rapport som beställdes av EU-kommissionen. Eftersom judehat är tabu förkläs mycket av den samtida antisemitismen som Israelkritik, skrev Henrik Bachner tidigare i SvD. I en replik hävdar Mats K G Johansson att anklagelserna om antisemitism är dåligt underbyggda.

Den 6 februari skriver Henrik Bachner på denna sida om den tilltagande antisemitismen i Europa, främst bland muslimer och araber. Bachner berättar inte att försöken att utmåla muslimerna/araberna som dagens nazister har en gammal historia. Bland annat den amerikanske forskaren Peter Novick har konstaterat att försöken ofta handlar om att försöka definiera om Mellanösternkonflikten. Robert S Wistrich är ett utmärkt exempel, då han menar att konflikten inte har någon lösning eftersom araberna hatar judar; hatet kommer att bestå även om palestinierna får en egen stat - hatet är alltså irrationellt, palestinierna likaså.
Benyamin Netanyahu gav i en artikel i Washington Post (20/6 2003) uttryck för den här uppfattningen när han menade att en suverän palestinsk stat skulle bli en "fanatisk, diktatorisk, beväpnad terroriststat" som skulle "hota Israel, Amerika och hela den fria världen. Den skulle bli ett universitet för självmordsbombare med fakulteter för varje tänkbar terrororganisation". Palestinier är
alltså inte kapabla till demokrati. Bara till terror. Av den enkla anledningen - att de är palestinier.

Med tanke på försöken att demonisera araberna är det naturligtvis särskilt viktigt att anklagelser om antisemitism beläggs noga. Men rapporterna som hittills kommit präglas alltför mycket av tveksamma vetenskapliga metoder och att hållbara belägg saknas. Mikael Tossavainens flitigt citerade "Det förnekade hatet" (utgiven av Svenska kommittén mot antisemitism) bygger strängt taget på upplysningar från "ett tiotal personer" med erfarenhet som lärare eller föredragshållare. Ingenting sägs om hur källurvalet gått till. Ingen diskussion förs om källorna eventuellt kan ha intresse att peka ut muslimer som antisemiter.
EUMC:s rapport som Bachner nämner i sin artikel övertygar inte heller. Exempelvis finns i avsnittet om Sverige ett försåtligt resonemang som går ut på att antalet antisemitiska attacker är högre i Malmö än i andra svenska städer. Några statistiska belägg framförs inte, men orsaken uppges vara
att Malmö har en högre andel muslimer bland sin befolkning än andra städer. Författarna anser sig nämligen ha "indikationer" på att muslimer är mer antisemitiska än andra befolkningsgrupper. På detta resonemang följer en uppräkning av antisemitiska incidenter i Malmö - jag får det till sex fall av vandalisering av judiska platser. Genom att först hävda att muslimer är antisemiter mer än andra och sedan redovisa antisemitiska incidenter, försöker man uppenbarligen skapa en koppling mellan muslimerna och incidenterna. Men så vitt jag vet har ingen gripits för vandaliseringen, som alltså mycket väl helt eller delvis kan ha utförts av ickemuslimer.
Det noteras i rapporten att en grupp "unga araber" skrikit "judejävel" till en kvinna. Vilka kriterier som använts för att bestämma deras etnicitet framgår inte. Ändå pekas de ut som "araber".

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X