Heikensten vill förklara målet för inflationen Sverige värd för träff om inflation

Inflationsmål och hur de förklaras och kommuniceras mot marknad och allmänhet. Det är ämnet för ett seminarium som leds av riksbankschef Lars Heikensten under helgen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Ett 20-tal internationella gäster från centralbanker och forskarvärlden är inbjudna att diskutera inflationsmålspolitik. Förutom av riksbankschefen är konferensen organiserad av professor Lars Svensson, Princeton University och Claes Berg, rådgivare till Lars Heikensten.
Nya Zeeland var först ut med att arbeta med ett inflationsmål 1990. Sedan har ytterligare cirka 20 länder följt efter, både från den industrialiserade världen och från utvecklingsländerna.

Sverige tog beslut om ett inflationsmål 1993 och det trädde i kraft 1995. Målet är att med styrräntans hjälp se till att inflationen håller sig på en låg och stabil nivå. I Sveriges fall är målet 2 procents inflation med en tillåten avvikelse på 1 procentenhet upp eller ned.
Hur inflationsmålspolitik utformas har blivit ett stort akademiskt forskningsområde: hur det fungerar och i vilken mån det bidragit till ekonomisk stabilitet. De studier som gjorts visar att ett inflationsmål bidrar till lägre inflation och mindre svängningar i prisökningstakten.
Hur inflationsmålet förklaras har kommit alltmer i fokus. Hur väl man lyckas styr både förväntningar på marknaden och allmänhetens förståelse för penningpolitiken.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons