Annons

Torsten Pettersson:Heidenstam vann kampen om 90-talet

Ola Hanssons litterära manifest i opposition mot 1880-talets realism var slagkraftigt och pekade fram mot modernismen. En rad omständigheter gjorde dock att det blev Heidenstams linje som fick genomslag och kom att definiera det vi i dag kallar nittitalismen.

Under strecket
Publicerad

Ola Hansson (1860–1925) och Verner von Heidenstam (1859–1940), den senare målad av Hanna Pauli (porträttet beskuret).

Bild 1 av 1

Ola Hansson (1860–1925) och Verner von Heidenstam (1859–1940), den senare målad av Hanna Pauli (porträttet beskuret).

Bild 1 av 1
Ola Hansson (1860–1925) och Verner von Heidenstam (1859–1940), den senare målad av Hanna Pauli (porträttet beskuret).
Ola Hansson (1860–1925) och Verner von Heidenstam (1859–1940), den senare målad av Hanna Pauli (porträttet beskuret).

Historien skrivs av segrarna, heter det, men lika mycket skrivs den av vårt ordningssinne. Vi betraktar i efterhand ett oöverskådligt virrvarr av tusentals människors miljoner tankar och handlingar från dag till dag, från år till år – och vi ser ett mönster. Orsak länkas till verkan, handlingar följs av reaktioner, tendenser och bakgrundsfaktorer pekar i en tydlig riktning. Den historiska processen ser ut att ha en inre logik. Så tydligt framträder mönstret för den sentida betraktaren att skeendet kan verka ofrånkomligt.

Annons
Annons
Annons