Annons
Recension

Verner von Heidenstam. Ett livHeidenstam bortom rollspelen

NATIONALMONUMENT Det var Fredrik Böök som satte fröet till den negativa bild som i decennier har präglat uppfattningen av Verner von Heidenstam, enligt en ny biografi över diktaren. Per I Gedin visar oss en komplicerad människa och en levande författare värd att upptäcka, skriver Tom Hedlund.

Under strecket
Publicerad

Den som vill ösa förakt över Heidenstam kan vara säker på att spotta i medvind - få svenska författare har blivit så besynnerligt behandlade av samtid och eftervärld. ”Ingen har som han kunnat kreera rollen som Diktaren. Men innanför den alldeles för stora kostymen hittar man en mycket liten författare - och en ännu mindre människa” avslutar Göran Hägg sin monomana mangling av Heidenstam i ”Den svenska litteraturhistorien” (1999).

Alla är tursamt nog inte lika trångsynta. I Verner von Heidenstam. Ett liv hävdar Per I Gedin sin otidsenliga uppfattning att Heidenstam är ”en av våra verkligt stora författare”. Han preciserar: ”Heidenstam känns förvånande modern - om man med detta menar att mycket av det han skrivit inte är tidsbundet utan har en stor allmängiltighet även för vår tid.”

Annons
Annons
Annons