Annons

Fredrik Svenaeus:Heideggerianen kan fortsätta älska sin laptop

Martin Heideggers epokgörande insikt är att det är teknikens mening, inte vetenskapens, som styr vår världsbild. Det menar Don Ihde som i sin nya bok försöker uppdatera Heideggers teknikkritik till vår tid.

Under strecket
Publicerad

Det har gått snart 60 år sedan Martin Heidegger satte sina tankar om den moderna tekniken på pränt. De tilldrar sig fortfarande livligt intresse och undergår nya analyser. Vad kan detta bero på? Har inte teknikens innehåll och innebörd under dessa år förändrats för oss på ett sätt som borde göra Heideggers texter passé? Var inte Heideggers tankar om tekniken i själva verket otidsenliga redan från början, som många vetenskapsfilosofer i den analytiska traditionen har hävdat?

Termen teknikfilosofi dyker upp under 1800-talet då industrialismens maskinteknologi börjar prägla människors sätt att leva och tänka. Men det är först efter första världskriget då den moderna tekniken visat upp sitt dödligt effektiva ansikte på slagfältet som det filosofiska samtalet tar riktig fart. Det är också i mellankrigstiden som vi hittar den intellektuella miljö där Heideggers analys av den nya vetenskapliga tekniken tar form.

Annons
Annons
Annons