Hebron - här ligger Abrahams grav

Under strecket
Publicerad
Annons

Bosättarnas väg till Abrahams grav i Hebron går förbi 15 obebodda hus, vissa av dem kulturhistoriskt värdefulla.
I Hebron finns unika byggnader som egentligen borde stå på FN:s lista över världskulturarvet, men som istället hotas av rivning.
Israel har inte ansökt om att de medeltida husen i Hebron ska föras upp på FN:s lista över världskulturarv. I stället tänker nu Israel riva flera av dem för att skydda israeliska bosättare.
I dag är Hebron ett av islams starkaste fästen på Västbanken, samtidigt som det är hit som några av de mest hängivna judiska bosättarna har sökt sig.
Hebron heter al-Khalil på arabiska och ligger 35 kilometer sydsydväst om Jerusalem. Staden är vallfartsort för både muslimer och judar, eftersom patriarken Abraham (Ibrahim, på arabiska) ligger begravd här tillsammans med sin hustru Sara.

År 135 e kr förbjöd romarna judar att vistas i landet. Under Saladins välde från 1187 tilläts varken judar eller kristna i Hebron, men från ottomanernas maktövertagande 1517 har judar, kristna
och muslimer bott i staden.
I modern tid har striden framför allt stått mellan muslimer och judar. Palestinierna påpekar den kränkning och säkerhetsrisk som de judiska bosättningarna har inneburit: judiska kvarter inne i staden och Kiryat Arba strax utanför.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons