Annons
Kommentar

Mårten Schultz:HD:s dom ett unikt underkännande av lagen

Publicerad

En ovanlig debatt utspelade sig under våren 2013. Dåvarande justitieminister Beatrice Ask inledde med en debattartikel. Hon slog fast att alliansregeringen hade som en av sina främsta rättspolitiska hållpunkter att skärpa straffen för allvarliga våldsbrott. Hårdare straff var målet.

En reform hade genomförts. I motiven till lagändringen gjordes medskick till domstolarna att syftet var att straffen skulle bli strängare. Men justitieministern hade ett bekymmer. Domstolarna lyssnade inte. Statistik från Brottsförebyggande rådet visade att straffen inte alls skärptes. Dessutom, noterade Ask, hade Högsta domstolen (HD) på egen hand reformerat straffsystemet för narkotikabrott och i praktiken gjort straffen lindrigare.

Annons
Annons
Annons