HD upphöjer inte alls berusning till ursäkt

Under strecket
Publicerad
Annons

Madeleine Leijonhufvud och Suzanne Wennberg skrev på Brännpunkt i går att HD har upphöjt berusning till en ursäkt och att rättsläget efter domen är oacceptabelt. Beskrivningen av vad domen innebär framstår som direkt missvisande och det är också svårt att se att domen kommer att leda till några mer påtagliga – än mindre oacceptabla – konsekvenser.

Först och främst bör noga betonas att avgörandet inte innebär annat än att den som inte har agerat uppsåtligt heller inte ska fällas för uppsåtligt brott. Detta framstår åtminstone för oss som helt rimligt.

Annons
Annons
Annons